Strateegia workshop

Ettevõtte strateegiat on vaja kavandada ja seda saab teha lihsate meetoditega. Kui me ei tea, miks meil hästi läheb, võib juhtuda, et me peatselt ei tea ka miks meil halvasti läheb.

Hea strateegia ei ole midagi imepärast, aga siiski soovime me tihtipeale toimida kvartalikapitalismi printsiipe järgides ning oleme igapäevategevusega nii hõivatud, et me toimetame strateegilises plaanis üsna pinnapealselt peamiselt heale õnnele ja asjaolude soodsale kokkusattumisele lootes.

Hea strateegia esimene loomulik eelis on see, et teistel organisatsioonidel see sageli puudub.

Strateegia osas on võimalik tellida alguses ka firmasisene koolitus, kuid strateegia muutmise/loomisega edasi minekuks on peamine töövorm workshop, mis kestab nii kaua, kui uus strateegiline plaan on loodud. Strateegia tihtipeale hõlmab kogu ettevõtte strateegiat, kuid vajadusel saab strateegilisi muutusi käsitleda valdkonniti.