Koolituse teemad

B2B  müügikoolitusel toimub arutelu ja õpe järgmistel teemadel:

1.päev:

1. Kuidas müüki saab tulemuslikult õppida?
2. Müügi kolm põhiteemat:
2.1. Ettevõtete ostuprotsessid
2.2. Käitumiskeskkond nii ettevõtte kui ka isiku tasandil
2.3. Müügiedu võimaldav müügiprotsess.
3. Ostuprotsess
4. Käitumispsühholoogia
5. Müügiedu faktorid

2. päev:
1. Minu isiklik käitumismudel
2. Enda müügimudeli ja müügistrateegiate väljatöötamise põhimõtted
3. Diskussioon: Kuidas saab Sinu uus klient valutult välja vahetada oma praeguse koostööpartneri!
4. Koolituse lõpu töötuba: “Minu müügimudel” väljatöötamised ja esitlused.

Läbi kahe koolituspäeva toetavad eelmainitud teemasid rohked praktilised näited ning juhtumite analüüsid.

Koolituspäevast saavad suurimat kasu kõik müügiga seotud inimesed, kes müüvad oma firma tooteid ja teenuseid peamiselt teistele firmadele.